Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Organisatiestructuur psychologische BIG-opleidingen

De afgelopen jaren is de governance van de psychologische vervolgopleidingen gewijzigd. Het organisatieschema maakt duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren hebben. Het organisatieschema is gebaseerd op de Amvb’s, de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de Besluiten van het College.