Coulanceregeling (voorwaardelijke herregistratie)

Voldoet u niet voor de volle 100%, maar voor 75% aan de eisen voor herregistratie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de coulanceregeling. U wordt dan opnieuw voor vijf jaar geregistreerd, op voorwaarde dat u binnen één jaar aan de eisen van het coulancebesluit voldoet. Voldoet u niet binnen één jaar aan de eisen, dan wordt uw registratie na dat jaar doorgehaald. De volgende bepalingen gelden voor de coulanceregeling: 

  • De eis van 75% geldt voor het gemiddelde van de uren werkervaring en deskundigheidsbevordering; 
  • Tegenover 50% deskundigheidsbevordering moet u altijd 100% aan de werkervaringseisen hebben voldaan (en omgekeerd) om aan het gemiddelde van 75% te komen; 
  • Indien u 100 punten deskundigheidsbevordering heeft behaald, dient u ten minste aan de eis voor het aantal patiëntgebonden werkervaringsuren te hebben voldaan;
  • Indien u 100% werkervaring heeft behaald, dient u tenminste 50% van de vereiste uren op alle verplichte deelgebieden van deskundigheidsbevordering te hebben behaald. Dit betekent: 100 punten deskundigheidsbevordering, waarvan tenminste 50 punten geaccrediteerde bij- en nascholing, tenminste 25 punten intercollegiale toetsing en tenminste 25 punten vrij in te vullen (bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten). 
  • De ondergrens ligt altijd bij 50%. Zakt u op één van de verplichte onderdelen onder dit percentage - u heeft bijvoorbeeld maar 30% van het benodigde aantal uren intercollegiale toetsing – dan komt u niet in aanmerking voor de coulanceregeling.

Let op! Als u onder de coulanceregeling valt, dan start uw coulancetermijn op de datum van het definitieve coulancebesluit. Uw nieuwe registratieperiode begint aansluitend aan uw vorige herregistratieperiode, dus niet op de dag dat u voor 100% voldoet aan de coulance-eisen. Dat betekent dat u in de nieuwe registratieperiode een zwaarder urenpakket heeft dan specialisten die een onvoorwaardelijke herregistratie hebben gekregen.