Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Proefvisitaties dit najaar van start

29-06-2016

Deze zomer worden de kaders voor de nieuwe opleidingsvisitatie en –erkenning verder uitgewerkt en vastgesteld. In het najaar starten de proefvisitaties. De implementatie van het nieuwe toezicht op de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog krijgt steeds meer vorm. Onlangs is het evaluatiebureau geselecteerd dat de projectgroep assisteert bij de opzet en uitvoering van de proefvisitaties: QANU, een gerenommeerd bureau dat onder meer actief is in de academische wereld.


Verzoek

Er zullen vijf tot zes proefvisitaties van opleidingen plaatsvinden, verdeeld over vier tot vijf instellingen. Binnenkort benadert de FGzPt de opleidingsinstellingen met het verzoek om mee te werken aan de proefvisitaties. Ook potentiële leden van visitatiecommissies worden benaderd.
De proefvisitaties zullen in het najaar plaatsvinden. Na de proefvisitaties volgt een uitgebreide evaluatie. Zo nodig wordt bezien of de aanpak en kaders moeten worden bijgesteld.


Onafhankelijk toezicht

De veranderingen in de toezicht- en erkenningsstructuur komen voort uit de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP), die op 1 oktober 2015 van kracht werd. De RGP beschrijft de kaders voor de nieuwe structuur van de FGzPt en de taken en samenstelling van het College en de Registratiecommissie. Door een scheiding van regelgevende en toezichthoudende taken is er, naast een onafhankelijk toezicht op de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, ook een onafhankelijk toezicht op de BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’-beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut ontstaan.