Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP wijzigt Besluit buitenslands gediplomeerde GzP-specialisten

19-05-2016

Het CSGP heeft een op 12 april 2016 vastgestelde wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten ter instemming voorgelegd aan de Minister van VWS.


Het betreft enkele kleine aanpassingen van het bestaande besluit om te voldoen aan de gewijzigde Europese richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties.Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 18 januari 2016.


Klik hier voor het wijzigingsbesluit


Contact

Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl