Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuwe Besluiten CSGP en herziene brochure taken en verantwoordelijkheden: belangrijkste wijzigingen

16-12-2019

Op 1 januari 2020 treden de nieuwe Besluiten van het CSGP voor de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in werking. De Besluiten voor de specialismen treden pas na instemming van de minister in werking. In dit geval werken zij terug tot en met 1 januari 2020. De besluiten kunt u hier terugvinden.


Grote betrokkenheid
Met de inwerkingtreding van de Besluiten is een lang traject afgerond waarbij het CSGP de Besluiten van de vier opleidingen heeft geïntegreerd, geharmoniseerd en gemoderniseerd. De betrokkenheid vanuit het veld bleek uit de bijna 400 adviezen die het CSGP ontving over de voorgenomen Besluiten. Om deze adviezen zorgvuldig te kunnen beoordelen heeft het CSGP alle binnengekomen adviezen in twee commissies besproken, waarna de Besluiten ter definitieve vaststelling aan het College zijn voorgelegd.


Belangrijkste veranderingen
Nu dit specifeke traject afgerond is, ligt er een belangrijke rol voor het veld om de Besluiten verder te implementeren. Om alle betrokkenen daarbij te helpen heeft het CSGP een overzicht gemaakt waarin de meest belangrijke veranderingen en inhoudelijke onderdelen zijn opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de opleidingsinstellingen, de praktijkopleidingsinstellingen en de opleidelingen.
>Waarom gaan de Besluiten al op deze korte termijn in?
>Hoe kan ik voor 1 januari 2020 aan alle eisen voldoen?
>Wat wijzigt er voor de opleidingsinstellingen?
>Wat wijzigt er voor de praktijkopleidingsinstellingen?
>Wat wijzigt er voor de opleideling?


Aangepaste brochure taken en verantwoordelijkheden
Verder stelde het CSGP in zijn vergadering van 3 september jl. de gewijzigde brochure taken en verantwoordelijkheden vast. In de brochure staan de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen bij de opleiding in de psychologische BIG-beroepen en specialismen. Naast een aantal tekstuele wijzigingen is ook de psychotherapeut aan de brochure toegevoegd en wordt er explicieter ingegaan op de rol van de P-opleider.
De herziene versie van de brochure kunt u vinden door hier te klikken.