Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Opleidingsraad presenteert visie op toekomstbestendig opleiden

04-03-2020

Wat is er in 2030 nodig aan psychische gezondheidszorg? Wat vraagt dat van de opleidingen? Die vragen komen aan bod in het visiedocument Opleiden in 2030 van de Opleidingsraad


Door toenemende complexiteit van de samenleving verandert de zorgvraag. In de visie beschrijft de Opleidingsraad hoe de psychologische opleidingen kunnen aansluiten en anticiperen op die veranderende zorgvraag. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende adequaat opgeleide professionals beschikbaar zijn en dat professionals voor een goede kwaliteit van zorg hun leven lang blijven leren.


Competenties
In de visie wordt onder meer beschreven welke verwachte ontwikkelingen in de zorgvraag gevolgen kunnen hebben voor de benodigde competenties van de BIG-psy-professional. Infrastructurele wijzigingen zijn mogelijk nodig, onder meer op het gebied van uitvoering, systematiek en structuur van de opleiding. Daarnaast roept de visie op tot meer continuïteit in het leertraject, te beginnen met een goed aangesloten traject en doorstroom in de bachelor-master-GZ psycholoog-Klinisch (neuro)-psycholoog opleidingen.


Breed inzetbaar
Omdat de opleidingen diverse sectoren en doelgroepen in de psychische zorgverlening bedienen, is het van groot belang dat de afgestudeerde personen breed inzetbaar zijn op basis van hun competenties. Verder benadrukt de Opleidingsraad de expliciete verbinding tussen wetenschappelijke kennis en de ervaring in de praktijk die leidt tot de expertise van BIG-Psy professionals als scientist-practitioners.

Download de visie