Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Evaluatie Opleidingsregister leidt tot verbeteracties

17-05-2016

Het merendeel van de gebruikers is neutraal of positief over de gebruiksvriendelijkheid van het digitale Opleidingsregister. Dat blijkt uit de evaluatie die de FGzPt in februari hield onder opleidelingen en medewerkers van de (praktijk)opleidingsinstellingen. Wel geven de respondenten aan dat sommige handelingen in het systeem meer instructie behoeven. De FGzPt werkt aan verbetering.


Doel van de evaluatie was om het Opleidingsregister te optimaliseren, naar aanleiding van de ervaringen van de drie gebruikersgroepen: deelnemers (opleidelingen), praktijkopleidingsinstellingen en opleidingsinstellingen.


Helpdesk
De respondenten zijn overwegend positief over de informatievoorziening en de dienstverlening. Ze blijken vooral de deskundigheid en klantvriendelijkheid van de telefonische en elektronische helpdesk te waarderen. Een deel van de respondenten wil graag dat de bereikbaarheid van de telefonische helpdesk en de afhandelingssnelheid van de elektronische helpdesk worden verbeterd. De FGzPt onderzoekt de gemiddelde behandelingstermijn van verzoeken en bekijkt dan of uitbreiding van de helpdesk nodig en financieel haalbaar is.


Systeemupdate
Mede naar aanleiding van de evaluatie-uitkomsten heeft er op 1 april 2016 een update van het digitale systeem plaatsgevonden. Nieuw daarin is dat opleidelingen en praktijkopleidingsinstellingen zelf wijzigingen in het Opleidingsregister kunnen doorvoeren. De opleidingstellingen hebben hierbij niet langer een rol. Opleidelingen en praktijkopleidingsinstellingen zijn beter op de hoogte van de praktijksituatie; naar verwachting zullen er daardoor minder onjuistheden in het register sluipen. Ook kunnen eventuele wijzigingen in de opleidingsschema’s nu eenvoudiger en sneller worden doorgevoerd.


Projectgroep
Verder werkt de FGzPt aan een update van de handleiding en wordt gekeken naar een betere manier om deze informatie te verspreiden onder de gebruikers. Ook komt er een projectgroep die bestaat uit afgevaardigden van enkele (grotere) praktijkopleidingsinstellingen. Deze projectgroep onderzoekt de wens van de respondenten om het systeem uit te breiden met rapporten, om totaaloverzichten te kunnen opstellen. De projectgroep bekijkt welke type rapporten en totaaloverzichten gewenst zijn en hoe dit eventueel te realiseren is.


De evaluatie, uitgevoerd door Sardes, liep van 5 tot 23 februari 2016. Uitkomsten en aanbevelingen zijn verwerkt in een rapport, dat in de bestuursvergadering van 7 april jl. is behandeld.