Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Toezichtkader CRT geëvalueerd en aangepast

08-04-2020

Op 1 januari 2019 is het Toezichtkader van de CRT in werking getreden. In dit kader staat beschreven op welke wijze de CRT toezicht houdt op de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.


De CRT heeft het Toezichtkader geëvalueerd en een aantal aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat concreter is beschreven hoe de CRT toezicht houdt op praktijkopleidingsinstellingen.


Het aangepaste Toezichtkader is door de CRT vastgesteld in haar vergadering van 3 april 2020 en treedt in werking op 15 april 2020. Toezichtkader