Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Algemene voorwaarden opleidingsregister aangepast

30-04-2020

Op 14 april 2020 heeft het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Algemene voorwaarden opleidingsregister


In deze algemene voorwaarden staat onder meer opgenomen wat het doel is van het Opleidingsregister, welke gegevensverstrekkingen er plaatsvinden en wat de verantwoordelijkheden zijn van betrokken partijen (opleideling, praktijkopleidingsinstelling, opleidingsinstelling en de CRT) met betrekking tot het register. De belangrijkste wijziging is de opname van een artikel over de gegevensverstrekking aan de DUS-I.


De aangepaste Algemene voorwaarden opleidingsregister treedt in werking op 1
mei 2020.