Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuw lid CRT

18-06-2020

Sinds 1 april 2020 is mevrouw drs. C.E. (Carol) Wismeyer lid van de CRT.


Wismeyer werd als lid Gezondheidszorgpsycholoog voorgedragen door het NIP, de NVO en NvGZP. Alle zetels voor CRT-leden zijn nu ingenomen. De CRT zoekt alleen nog een voorzitter.