Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Besluit buitenslands gediplomeerde GzP-specialisten gewijzigd

19-08-2016

De minister van VWS heeft ingestemd met een besluit van het CSGP van 12 april 2016 tot wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten.


De wijziging betreft enkele kleine aanpassingen van het bestaande besluit om te voldoen aan de gewijzigde Europese richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties.


De instemming met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 juli 2016. Het besluit trad op 8 juli 2016 in werking en werkt terug tot en met 18 januari 2016. Klik hier voor de aangepaste besluit.


Contact

Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl