Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

05-09-2016

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 12 augustus 2016 ingestemd met het Besluit van 7 juni 2016 van het bestuur van de FGzPt strekkende tot wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP).


De instemming met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 augustus 2016. Het besluit trad op 1 september 2016 in werking. Klik hier voor het wijzigingsbesluit en de geconsolideerde versie van de RGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris van de FGzPt, drs. M.J. Eujen via mark.eujen@fgzpt.nl