Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Voorgenomen Besluit specialisme klinische neuropsychologie adviesronde in

12-09-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft een voorgenomen Besluit specialisme klinische neuropsychologie vastgesteld en voor advies voorgelegd aan relevante partijen.
Deze partijen hebben tot 5 november 2016 de tijd om advies uit te brengen aan het CSGP.
Dit besluit voegt diverse vigerende besluiten die betrekking hebben op de Klinische neuropsychologie samen
.


Met dit voorgenomen Besluit specialisme klinische neuropsychologie ligt er een overzichtelijk integraal en actueel besluit omtrent de Klinische neuropsychologie. Dit draagt bij aan het streven van het CSGP om te komen tot overzichtelijke en transparante regelgeving. U kunt het voorgenomen besluit hier inzien.


Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken uiterlijk op 1 oktober 2016. De schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via secretariaat@fgzpt.nl of 085-3035300.