Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met Besluit specialisme klinische psychologie

24-10-2016

De minister van VWS heeft ingestemd met het Besluit specialisme klinische psychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 5 juli 2016. Met dit besluit worden de deelbesluiten met betrekking tot de klinische psychologie van het vorige college samengevoegd en geactualiseerd.

De instemming van de minister met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2016. Het besluit treedt op 1 november 2016 in werking.


Klik hier voor het besluit van het CSGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl