Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt Besluit specialisme klinische neuropsychologie vast

16-11-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft een door hem op 8 november 2016 vastgesteld Besluit specialisme klinische neuropsychologie ter instemming voorgelegd aan de Minister van VWS.


Met dit besluit heeft het CSGP de huidige collegebesluiten met betrekking tot klinisch neuropsychologen samengevoegd en daarbij ook geactualiseerd. Zo is de regelgeving onder andere aangepast aan de nieuwe governance van de FGzPt. Dit besluit draagt bij aan het streven van het CSGP naar meer transparante en overzichtelijke regelgeving.


Na de instemming van de minister en de daarop volgende publicatie in de Staatscourant treedt het besluit per 1 januari 2017 in werking.


Klik hier voor het besluit.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl