Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt voorgenomen Besluiten opleidingseisen GzP en PT vast

21-11-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in zijn vergadering van 8 november jl. het Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit opleidingseisen psychotherapeut als voorgenomen besluiten vastgesteld. Beide besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. In beide besluiten wordt de regelgeving van de voormalige Kamer Psychotherapeut en de voormalige Kamer Gezondheidszorgpsycholoog inhoudelijk omgezet naar twee besluiten van het CSGP


Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog.


Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen psychotherapeut.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 21 december 2016.
Voor eventuele vragen over (een van) beide besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl