Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CRT stelt uitvoeringscommissie in

04-03-2017

De CRT besloot in haar vergadering van 10 februari 2017 de CURK in te stellen. CURK staat voor Commissie van Uitvoering Registratie klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De CURK wordt een vaste commissie van uitvoering en is belast met de volgende taken:


  • het besluiten op verzoeken om registratie als specialist van mensen met een buitenslandse beroepskwalificatie;
  • het besluiten op complexe verzoeken tot registratie, herregistratie of herintreding;
  • het besluiten tot de doorhaling van de registratie van een specialist anders dan door tijdsverloop.


De CURK bestaat uit de CRT-leden Roos van Oort, Jaap van der Staal en Fons van Waterschoot. Zij worden ondersteund door de secretaris CRT.