Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Specialisten en herregistratie basisberoep

27-06-2016

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen hoeven zich niet bij het CIBG te herregisteren voor het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog.


De specialistenregisters stellen namelijk hogere eisen aan uw herregistratie dan het BIG-register van het CIBG stelt aan uw herregistratie als gezondheidszorgpsycholoog. Zolang u dus voldoet aan de eisen voor herregistratie in één van de specialistenregisters, hoeft u zich niet te herregistreren voor het basisberoep. Uw registratie in het register van het CIBG is geldig zolang u in een van de specialistenregisters van de CRT staat.


Als uw specialisme op enig moment wordt doorgehaald, krijgt u een brief van het CIBG. Hierin wordt uitgelegd wat een doorhaling als specialist betekent voor uw inschrijving in het BIG-register van het CIBG.