Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Stichting PVO in Groningen nieuw aangewezen opleidingsinstelling Gz en PT

04-09-2017

De Minister van VWS besloot op 6 juli 2017 om de Stichting PVO in Groningen aan te wijzen als de instelling die de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut mag aanbieden. Zij nam dit besluit op advies van de CRT. Publicatie van de aanwijzing vindt plaats in de Staatscourant.


PVO staat voor 'Psychologische Vervolgopleidingen'. De nieuwe stichting is een formeel samengaan van het oude Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale GGZ opleidingen in de regio Oost-Noord Nederland. De opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut veranderen inhoudelijk niet. Met de nieuwe stichting is alleen een duidelijker bestuurlijke structuur gecreƫerd dan voorheen.


De aanwijzing vindt plaats met terugwerkende kracht tot 6 februari 2017.


De CRT neemt in haar vergadering van 29 september 2017 een besluit over de erkenning van de nieuwe stichting voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog.