Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Ook accreditatiepunten voor literatuurstudie en studieactiviteiten

17-08-2017

Vanaf 1 september 2017 komen ook literatuurstudie en studieactiviteiten in aanmerking voor accreditatie van de FGzPt. Dan treedt namelijk de gewijzigde Kaderregeling Accreditatie Herregistratie in werking.


Op basis van de huidige kaderregeling kunnen alleen contacturen worden geaccrediteerd. Met de wijziging wordt beoogd recht te doen aan de verhouding tussen de puntentoekenning en totale studielast van scholingsaanbod.


Meer informatie over de wijziging vindt u in de mailing ,die is verzonden naar alle scholingsaanvragers.