Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Het huidige herregistratie systeem gaat op vrijdag 1 december 2017 offline.

15-11-2017

Vanaf maandag 18 december 2017 wordt het nieuwe digitale systeem voor de (her)registratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen opengesteld. Alle specialisten ontvangen te zijner tijd een persoonlijke e-mail met nadere instructies voor het gebruik van het nieuwe systeem.


Tussen 1 en 18 december 2017 zijn beide systemen gesloten en vinden de laatste voorbereidende werkzaamheden plaats. Wij vragen de specialisten om in deze periode alleen als het strikt noodzakelijk is contact met ons op te nemen.