Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt wijzigingsbesluit Besluiten specialisme klinische psychologie en klinische neuropsychologie vast.

22-11-2017

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft een door hem op 24 oktober 2017 vastgesteld Wijzigingsbesluit strekkende tot de wijziging van het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg.

Jaarlijks inventariseert het CSGP of er wensen in het veld zijn om de regelgeving aan te passen om te actualiseren of om eventuele knelpunten op te lossen . Het CSGP beoordeelde deze verzoeken en nam deze op in het wijzigingsbesluit. Het betreft wijzigingen op detailniveau en herstel van kennelijke verschrijvingen. Daarnaast heeft het CSGP overeenkomstig het verzoek van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in beide besluiten artikel A.3., eerste lid, onderdeel a. aangescherpt waaruit blijkt dat de opleideling gedurende de gehele opleiding ingeschreven moet zijn in het opleidingsregister van de Commissie Registratie en toezicht.


Na de instemming van de minister en de daarop volgende publicatie in de Staatscourant treedt het besluit per 1 januari 2018 in werking.


Klik hier voor het wijzigingsbesluit.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. A.Jannink via college@fgzpt.nl