Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Algemene Voorwaarden opleidingsregister gewijzigd per 1 juli 2017

01-07-2017

Het bestuur FGzPt stelde in zijn vergadering van 13 juni 2017 een aantal wijzigingen vast in de Algemene voorwaarden van het opleidingsregister.


De wijzigingen betreffen:

  • de aanmelding in het opleidingsregister. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij de opleideling.
  • het bijhouden van het opleidingsschema. Ook deze taak ligt nu bij de opleideling en niet (meer) bij de opleidingsinstelling.
  • de structuur van de Algemene voorwaarden. Deze is verduidelijkt.
  • de correctie van een aantal feitelijke onjuistheden.

  • De gewijzigde tekst is op 1 juli 2017 in werking getreden. Klik hier om de Algemene voorwaarden te lezen. De Algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website onder Bestuur-Regelgeving.