Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Jaarverslag 2015 goedgekeurd

22-06-2016

De ledenraad van de FGzPt heeft op 16 juni jl. het jaarverslag 2015 goedgekeurd.


De tekst van het jaarverslag kunt u hier lezen.