Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Betrokkenen positief over proefvisitaties

27-07-2017

De proefvisitaties van afgelopen voorjaar zijn overwegend positief beoordeeld. Het projectteam Implementatie Nieuwe Toezicht evalueert momenteel wat goed ging en wat beter kan. De evaluatie wordt deze zomer afgerond.


Een nog betere kwaliteit van opleiden. Dat is het doel van het nieuwe toezicht op de vier psychologische BIG-opleidingen, dat uitgaat van een strikte scheiding tussen regelgeving en toezicht en tussen toezicht en opleiden. Het projectteam Implementatie Nieuwe Toezicht heeft in het voorjaar proefvisitaties gehouden bij vijf instellingen. Daarnaast vindt een actualisatie en uniformering plaats van het huidige toetsingskader.


Visitatiecommissie
De proefvisitaties zijn uitgevoerd door een commissie, ook wel ‘panel’ genoemd, die bestond uit een externe voorzitter, een secretaris, twee inhoudelijk deskundigen en een opleideling. De coördinatie van de proefvisitaties was in handen van evaluatiebureau QANU.


Visitatiekader
Voor de voorbereiding en de uitvoering van de visitaties is gebruik gemaakt van een visitatiekader, gebaseerd op de formele regelgeving en aangevuld met vragen over de ontwikkeling in kwaliteit van de opleidingen. Eerder had het College al besloten dat er geen nieuwe regelingen voor de proefvisitaties zouden worden vastgesteld. De visitaties hebben dus plaatsgevonden aan de hand van de regelingen die op dat moment golden, wat het traject overzichtelijker maakte.


Evaluatie
Momenteel worden de proefvisitaties geëvalueerd. Projectleider Rob Verrips: “/De eerste uitkomsten laten zien dat de aanpak overwegend positief is ontvangen door alle betrokkenen. Natuurlijk zijn er nog verbeteringen, zowel in het proces als op het gebied van de kaders. Eind van deze zomer willen we het evaluatierapport aanbieden aan het College en de CRT/.” De projectgroep Implementatie Nieuwe Toezicht komt waarschijnlijk in september voor het laatst bijeen.


Meer informatie
mr. drs. R. (Rob) Verrips
info@fgzpt.nl of 06-45084172.