Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuw formulier voor bewijs van intervisie

11-06-2018

Intercollegiale toetsing is voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen één van de voorwaarden om voor herregistratie in aanmerking te komen. Met een nieuw formulier van de CRT is de intervisie eenvoudig aan te tonen.


Intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij in regelmatige samenkomsten systematisch wordt gereflecteerd op het professioneel handelen van de deelnemers. Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen moeten elke vijf jaar minimaal vijftig uur aan intercollegiale toetsing besteden om voor herregistratie in aanmerking te komen. Casuïstiekbesprekingen in een team vallen daar niet onder.


Twee delen
Het nieuwe formulier maakt het voor specialisten eenvoudiger om intervisie aan te tonen. Het formulier bestaat uit twee gedeeltes: een gezamenlijk deel en een persoonlijk deel. De inhoud van het gezamenlijk deel stellen de deelnemers aan de intervisiebijeenkomst samen vast. Het persoonlijk deel kan elke specialist individueel invullen. De specialist kan na elke bijeenkomst het ingevulde formulier uploaden in zijn digitale herregistratiedossier.


Verplicht
Het gebruik van het intervisieformulier is verplicht vanaf de eerstvolgende nieuwe registratieperiode van vijf jaar. Voor die tijd kunnen specialisten het formulier al wel gebruiken, maar dit is niet verplicht.