Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Visitatiedata opleidingsinstellingen 2018 bekend

11-06-2018

In juli en september van dit jaar worden de opleidingsinstellingen gevisiteerd die niet deelnamen aan de proefvisitaties van de CRT. De verbeterpunten uit de proefvisitaties zijn verwerkt en er is inmiddels een pool van deskundige commissieleden en opleidelingen samengesteld en getraind.


Op 4 en 5 juli 2018 worden de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut van stichting SPON gevisiteerd. Op 12 en 13 september 2018 zijn de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog in Amsterdam aan de beurt. En op 26, 27 en 28 september 2018 vinden er visitaties plaats bij de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en klinisch psycholoog K&J in Utrecht.


Proeftraject
De CRT sloot eind 2017 een proeftraject af waarin een aantal opleidingsinstellingen is gevisiteerd die de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog verzorgen. Het externe bureau QANU nam de visitaties af, aan de hand van een Visitatiekader, een zelfstudie, een visitatiebezoek en een afsluitende rapportage.


Het proeftraject leidde tot aanbevelingen die zijn meegenomen in de voorbereiding van de visitaties van de resterende opleidingen in 2018. Aan QANU is opnieuw verzocht om deze visitaties uit te voeren met dezelfde voorzitter en secretaris.


Inrichting visitaties
Na afloop van deze visitatieronde moet de CRT besluiten over de inrichting van het toezicht na 2018: welke rol heeft de CRT als toezichthouder en welke uitgangspunten hanteren we? Een werkgroep van de CRT is hiermee aan de slag gegaan. In de werkgroep zit ook een vertegenwoordiging van de opleidingsinstellingen.