Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Kaderregeling accreditatie herregistratie aangepast

09-06-2016

Het Bestuur van de FGzPt heeft op 7 juni 2016 besloten tot aanpassing van de kaderregeling accreditatie herregistratie. De gewijzigde kaderreling treedt op 1 juli 2016 in werking.


De aanpassingen in de gewijzigde kaderregeling accreditatie herregistratie (hierna: kaderregeling) zijn inhoudelijk niet ingrijpend, en bedoeld om de helderheid van de kaderregeling te vergroten. Om dat te bereiken is de bepaling ten aanzien van de inhoudelijke criteria aangepast (zie artikel 14 van de kaderregeling), zijn een aantal beleidsregels opgenomen in de kaderregeling, en is het begrip ‘verzorger’ gewijzigd in ‘docent’. Verder is de procedure ten aanzien van de werving van commissieleden gewijzigd. De precieze wijzigingen kunt u hier lezen.


Klik hier voor de gewijzigde kaderregeling in definitieve vorm.


Met de opname van enkele beleidsregels in de kaderregeling wijzigt het document beleidsregels kaderregeling accreditatie. Het gewijzigde document, dat vanaf 1 juli 2016 geldt, is te raadplegen onder 'regelgeving'.


Contact

Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van de Accreditatiecommissie, Peter Smids via peter.smids@fgzpt.nl peter.smids@fgzpt.nl