Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Bewijsformulier Intervisie

12-07-2018

De CRT besloot in haar vergadering van 6 juli 2018 om het bewijsformulier intervisie op een aantal punten te vereenvoudigen. Dit naar aanleiding van vragen die de CRT kreeg over het gebruik en de inhoud van het formulier.


De planning is dat het nieuwe formulier op 1 oktober 2018 in gebruik wordt genomen.


Tot die tijd kunnen de specialisten het huidige formulier gebruiken maar dit hoeft niet. In het laatste geval moeten zij wel een agenda en presentielijst opstellen van de gevolgde intervisiebijeenkomsten. De CRT kan deze stukken opvragen om vast te stellen of de aanvrager voldoet aan de eisen voor herregistratie.