Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuwe Beleidsregel CRT

20-09-2018

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) besloot in haar vergadering van 6 juli 2018 hoe om te gaan met een kennelijke verschrijving in het Besluit KP. Door de verschrijving gelden nu minder strikte eisen voor de supervisoren in de opleiding tot klinisch psycholoog dan voor de supervisoren in de opleiding tot psychotherapeut.


Het College zal het Besluit KP in de eerstkomende wijzigingsronde op dit onderdeel aanpassen. Tot die tijd hanteert de CRT de ‘Beleidsregel artikel B.7 lid 3 Besluit KP’ waarin staat hoe de CRT omgaat met de verschrijving. Klik hier om de Beleidsregel te raadplegen.