Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP start nieuwe werkgroep specialismen psychologen beroepengebouw

05-03-2019

Afgelopen periode vonden er constructieve gesprekken plaats binnen diverse gremia over de aanpassingen van het psychologen beroepengebouw. De uitkomsten van deze gesprekken vormden voor het CSGP aanleiding om een werkgroep te starten over de mogelijke aanpassingen van de huidige specialismen binnen het psychologen beroepengebouw. Als bevoegde instantie als het gaat om het aanwijzen van nieuwe specialismen acht het CSGP het van belang om hier een pro-actieve rol in te nemen. De werkgroep richt zich in eerste instantie op de positie van de psychotherapeut ten opzichte van de klinisch psycholoog. Naast de voorzitter en een collegelid van het CSGP zal de werkgroep bestaan uit de voorzitters en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). Het CSGP hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de huidige discussie over het psychologen beroepengebouw en zal de uitkomsten te zijner tijd voorleggen aan de desbetreffende gremia die zich bezig houden met het psychologen beroepengebouw in bredere zin.