Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Landelijk opleidingsplan voor de opleiding klinisch neuropsycholoog in adviesronde

25-04-2019

Op 2 april 2019 besprak het CSGP het landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog.


Het betreft voornamelijk technische en structurele wijzigingen waardoor het landelijk opleidingsplan overzichtelijker is en in lijn is met de eerder vastgestelde landelijke opleidingsplannen voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juni 2019


Het landelijk opleidingsplan wordt voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.
Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 22 mei 2019. Voor eventuele vragen of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl

Klik hier voor het gewijzigde opleidingsplan klinische neuropsychologie