Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Succesvolle afronding verkennende werkgroep specialismen psychologen beroepengebouw

01-05-2019

Op 28 maart en 18 april jl. vonden er constructieve overleggen plaats van de verkennende werkgroep specialismen psychologen beroepengebouw, bestaande uit vertegenwoordigers van het CSGP, NVP en NVGzP.


De overleggen gaven voldoende aanknopingspunten voor de NVP en de NVGzP om de verkenning voort te zetten. De NVP en NVGzP blijven samen optrekken in het dossier en gaan tot een veldraadpleging komen.