Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Organisatiestructuur psychologische BIG-opleidingen

02-05-2019

Wie doet wat en hoe verhouden de verschillende actoren zich tot elkaar? De FGzPt biedt helderheid met het organisatieschema van de psychologische opleidingen.


De afgelopen jaren is de governance van de psychologische vervolgopleidingen gewijzigd. Het organisatieschema maakt duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren hebben. Het organisatieschema is gebaseerd op de Amvb’s, de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de Besluiten van het College.


Er is een downloadbare afbeelding van het schematisch overzicht beschikbaar (jpeg) en een interactief overzicht waarin een toelichting wordt gegeven op het schema.


Schematisch overzicht governance BIG-opleidingen ((JPEG)
Schematisch overzicht governance BIG-opleidingen (Interactief)