Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

College harmoniseert regelgeving psychologische beroepen

08-05-2019

Gelijktrekken en waar nodig verschil houden. Dat was de insteek van het College bij het harmoniseren van de regelgeving voor de vier psychologieberoepen. Inmiddels hebben betrokken partijen in een adviesronde gereageerd op de voorgenomen besluiten van het College. Het CSGP gaat de binnengekomen adviezen bespreken in de commissies die destijds de wijzigingen in de regelgeving hebben voorgesteld.


Op 18 december 2018 stelde het CSGP de vier voorgenomen besluiten vast voor gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Met de voorgenomen besluiten worden de besluiten voor de vier psychologie beroepen zoveel mogelijk inhoudelijk gelijk getrokken.


Zomer
Het College heeft bij de harmonisering specifiek gekeken naar de overeenkomsten tussen de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog en de inhoudelijke erkenningseisen voor de erkenning van praktijkopleiders en praktijkopleidingsinstellingen. Deze zomer buigt het College zich over de binnengekomen adviezen, waarna de besluiten zo spoedig mogelijk in werking kunnen treden.