Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Overleg met VWS over vermelden BIG-nummer

09-05-2019

In maart ontstond onrust onder specialisten over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. De beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie gaan op korte termijn met VWS in overleg


Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en voldoende tijd voor implementatie. Aanvankelijk wilde VWS de maatregel per 1 april 2019 invoeren. Voor de BIG-geregistreerden kwam dit volledig uit de lucht vallen. De maatregel was nog niet verwerkt in de AMvB en de beroepsverenigingen hadden ook nog geen inspraak gehad op de AMvB. BIG-geregistreerden maken zich zorgen over de administratieve lasten die de maatregel zal hebben, zoals het aanpassen van briefpapier en facturen, naambordjes en informatie in de wachtkamer en op websites.


Brief
De beroepsverenigingen hebben samen een brief naar de minister gestuurd. Deze brief wordt ondersteund door de FGzPt. De FGzPt staat achter de maatregel, die (toekomstige) patiënten de zekerheid geeft dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is. De FGzPt is het echter niet eens met de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd.


Totdat er meer duidelijkheid is, zal de Inspectie niet op de maatregel handhaven.