Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Welke thema’s zijn geschikt voor intervisie?

09-05-2019

Sinds 1 januari is een nieuw formulier van kracht om intervisie aan te tonen. Op dit formulier vraagt de CRT aan specialisten om de thema’s te beschrijven waarop tijdens de intervisie is gereflecteerd. Welke thema’s zijn geschikt voor intervisie? Een aantal voorbeelden


Intervisie is het reflecteren op het persoonlijk en professioneel handelen. Daarbij gaat het niet om de patiënt, zoals bij een casusbespreking, maar om de behandelaar zelf en de eventuele problemen die hij of zij ervaart in de beroepsuitoefening. Thema’s voor intervisie kunnen zijn:

• ‘Jij en je leidinggevende/collega’s’
Denk aan conflicten met een leidinggevende over de behandelingsvoortgang van een patiënt. Of aan een conflict met een collega.

• ‘Jij en de cliënt’
Hoe ga je bijvoorbeeld om met intimidatie door een cliënt? Of met verliefdheid van een cliënt op de therapeut?

• ‘Patronen’
Welke situaties herhalen zich, die verandering vragen?

• ‘Overdracht en tegenoverdracht’

• ‘Jij’
Denk bijvoorbeeld aan de balans tussen werk en privé.
Vertel waar je tevreden over bent, wat goed is gegaan sinds de afgelopen intervisie.


Meer informatie over intervisie en het nieuwe formulier