Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Herregistreren op basis van scholing eenvoudiger voor specialisten in opleiding

24-05-2016

Volgt u als gezondheidszorgpsycholoog de opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog? Dan voldoet u, zo lang u in opleiding bent, automatisch aan de eisen voor herregistratie als gezondheidszorgpsycholoog. Wel dient u bij het BIG-register een aanvraag in te dienen voor ‘herregistratie op basis van scholing’.


Hoe dient u die aanvraag in?
Via de website van het BIG-register https://www.bigregister.nl/herregistratie kunt u een aanvraag indienen voor herregistratie op basis van scholing. Met het bewijs van inschrijving in het Opleidingsregister toont u aan dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Als het CIBG u verzoekt om uw aanvraag te onderbouwen kunt u telefonisch of per brief aan het CIBG laten weten dat u ingeschreven staat in het Opleidingsregister.


Wat doet de FGzPt voor u?
Het Opleidingsregister van de FGzPT stuurt elke maand een rapport naar het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van VWS. In het rapport staan de gegevens van de actieve opleidelingen tot klinisch (neuro)psycholoog, zoals die op dat moment in het Opleidingsregister zijn geregistreerd. Daarmee kan het CIBG controleren wie de opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog volgt en dus voldoet aan de herregistratie-eisen.