Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Gewijzigde landelijke opleidingsplan klinische psycholoog definitief

23-05-2019

Op 12 februari 2019 stelde het CSGP het landelijke opleidingsplan klinische psycholoog onder voorbehoud vast.

Vervolgens zijn de wijzigingen aan diverse partijen ter advisering voorgelegd. De adviestermijn is inmiddels verstreken en er zijn geen inhoudelijke adviezen over de desbetreffende wijzigingen ontvangen. Dit betekent dat de vaststelling van 12 februari jl. definitief en is het opleidingsplan op 1 maart 2019 in werking is getreden