Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Giovanni Timmermans Ridder in Orde van Oranje Nassau

26-06-2019

Giovanni Timmermans is op 25 juni jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de bevordering van de psychologiebeoefening in Nederland. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering uit handen van burgemeester Van Zanen van Utrecht.


Timmermans is al ruim 30 jaar als vrijwilliger actief voor verenigingen die belangen behartigen voor psychologen en psychotherapeuten in Nederland. De afgelopen 12 jaar is hij voorzitter van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) geweest. Dit voorzitterschap heeft hij op 25 juni neergelegd tijdens de algemene ledenvergadering in Utrecht. Vanwege zijn jarenlange inzet en bijzondere verdiensten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Het bestuur van de FGzPt feliciteert Giovanni van harte met zijn koninklijke onderscheiding en dankt hem voor zijn inzet voor de federatie en de psychologische beroepsuitoefening in het algemeen.