Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Advies aansluiting master - GZ

10-10-2019

De Opleidingsraad heeft de besturen van de verenigingen NIP, NVO, NVGzP en NVP en het bestuur van de FGzPt verzocht aanbevelingen te geven over het voorgenomen advies aansluiting master - GZ.


In juli bracht de projectgroep Aansluiting Master - GZ advies uit aan de Opleidingsraad over de mogelijkheden tot betere aansluiting tussen de masteropleidingen en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het veld, is na de werkveldconferentie van maart 2018 ingesteld en na instelling van de Opleidingsraad onder de verantwoordelijkheid van de Opleidingsraad gebracht.


De Opleidingsraad heeft, met het oog op de gewenste constructieve ontwikkeling, uitvoering en samenwerking voor de langere termijn het advies van de projectgroep in augustus in consultatie gebracht. Verschillende direct betrokken partijen hebben hun visie op het advies gegeven.


Na verwerking van de ontvangen visies, heeft de Opleidingsraad het voorgenomen advies op 9 oktober aan het bestuur van de FGzPt en de daarbij aangesloten beroepsverenigingen gestuurd met het verzoek aanbevelingen te geven over het voorgenomen advies. Voorgenoemde partijen kunnen uiterlijk op 30 oktober hun aanbeveling geven. Na verwerking van de aanbevelingen brengt de Opleidingsraad definitief advies uit.


U kunt het voorgenomen advies hier inzien.