Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt voorgenomen Besluiten opleidingseisen GzP en PT vast

01-05-2017

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in zijn vergadering van 4 april jl. het Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit opleidingseisen psychotherapeut opnieuw als voorgenomen besluiten vastgesteld. Beide besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.


In beide besluiten wordt de regelgeving van de voormalige Kamer Psychotherapeut en de voormalige Kamer Gezondheidszorgpsycholoog inhoudelijk omgezet naar twee besluiten van het CSGP. Naar aanleiding van een eerdere adviesronde zijn beide besluiten dusdanig aangepast dat het CSGP heeft besloten de beide voorgenomen besluiten opnieuw voor advies voor te leggen.


Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog.
Klik hier voor het voorgenomen Besluit opleidingseisen psychotherapeut.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 29 mei 2017.


Voor eventuele vragen over (een van) beide besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl