Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

NVGzP sluit zich aan bij FGzPt

08-06-2017

De FGzPt heeft sinds 1 juni een vierde lid: de NVGzP. Deze vereniging vertegenwoordigt de BIG-geregistreerde beroepen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.


Op 31 mei jl. stemde de ledenraad van de FGzPt in met de toetreding van de NVGzP. Eerder was het lidmaatschapsverzoek al gehonoreerd door het bestuur van de FGzPt, na toetsing aan de toelatingscriteria voor nieuwe leden.


Vier leden
De FGzPt bestaat nu uit vier leden: het NIP, de NVO, de NVP en de NVGzP. De afkorting NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. De NVGzP is eind 2012 opgericht en heeft ruim 2900 leden.