Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuw online systeem voor (her)registratie

28-06-2017

Na de zomer gaat de registratiecommissie werken met een nieuw systeem voor de registratie en herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Het nieuwe systeem is volledig digitaal.


Met de invoering van het nieuwe systeem melden afgestudeerde klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zich digitaal aan voor eerste inschrijving in één van de specialistenregisters. Dit doen zij met een digitaal formulier. Het diploma wordt als bijlage geüpload. Het per post opsturen van het diploma is hiermee van de baan.


Beter zicht op dossier

Het nieuwe systeem is ook bedoeld voor specialisten die al staan ingeschreven. Zij moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Dit gebeurde tot op heden gedeeltelijk digitaal. Met het nieuwe systeem gaat de herregistratie volledig digitaal plaatsvinden. In het nieuwe systeem kunnen bewijsstukken, bijvoorbeeld van deelname aan intercollegiale toetsing, direct worden geüpload na elke nieuwe activiteit. De tijd van losse, mogelijk zoekrakende formulieren is daarmee voorbij.


Beproefd systeem

Het nieuwe systeem gaat draaien op PE-online, een applicatie die de FGzPt al gebruikt voor het opleidingsregister en de accreditatiecommissie. Duizenden artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en tandartsen maken ook gebruik van deze applicatie.


Online na de zomer

Een testpanel met leden van de registratiecommissie heeft het systeem getest. Op dit moment vindt een proefmigratie van de gegevens plaats van het huidige naar het nieuwe systeem. Het systeem wordt na de zomer in gebruik genomen. Elke specialist krijgt hiervan persoonlijk bericht.