Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

APV logo

Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen

Opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de maatschappij, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen en die waar mogelijk maatwerk bieden aan de individuele opleideling. Dat is waar het programmateam Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) kortgezegd naar streeft. Een groot gezelschap uit onderwijs en praktijk gaat samen aan de slag voor psychologische vervolgopleidingen die zich snel en adequaat kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en individuele opleidingsbehoeften.