Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Aansluiting Master-Gz (AMG)

Een directe aansluiting tussen de masteropleiding en de Gz-opleiding. Daar gaat een taskforce zich over buigen. Vragen voor de taskforce zijn bijvoorbeeld: hoe ziet de ideale aansluiting eruit, welke selectiecriteria zijn van belang en hoe kunnen we zogeheten eerder verworven competenties (EVC) goed in beeld krijgen?