Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Resultaat AMG

Met inbreng van werkgroepen levert de taskforce een helder advies op waarmee een directe aansluiting tussen de masteropleiding en de Gz-opleiding kan worden gerealiseerd. De taskforce zorgt voor voldoende draagvlak, zodat de implementatie van het advies naar verwachting soepel verloopt. De feitelijke implementatie van het advies is aan het veld.