Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Afbeelding/>

dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

onafhankelijk voorzitter

Afbeelding/>

prof.dr. A.H. (Agneta) Fischer

Lid namens DSW

Afbeelding/>

drs. N. (Nadia) Khan

Toehoorder namens VWS

Afbeelding/>

drs. H.H.W. (Hans) de Veen

Lid namens de beroepsverenigingen

Afbeelding/>

drs. E. (Eddy) van Doorn

Lid namens brancheorganisaties

Afbeelding/>

drs. C. (Corry) den Rooyen

Projectleider Aansluiting Master-Gz

Afbeelding/>

prof.dr. A.L. (Anneloes) van Baar

Lid namens de Opleidingsraad

Afbeelding/>

drs. J. (Jaap) van der Pol

Lid namens rechtspersonen opleiding

Onze merken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.