Werkgroepen AMG

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen.