Didactische ontwikkeling & instrumenten (DO&I)

Deze projectgroep gaat, steeds in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren om didactisch uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het vaststellen van eisen die aan opleidingen en aan docenten, (P-)opleiders en supervisoren mogen worden gesteld. Daarnaast richt deze projectgroep zich op het positioneren en promoten van opleiden als professie.